Người dân được xuất trình giấy phép lái xe qua VNeID từ 1/7-789bet quà đỉnh mỗi ngày