Bất động sản hàng hiệu: Xu hướng nắm giữ tài sản ít hạ nhiệt của giới thượng lưu